SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ                                                                                                           VIZAT                                    

SECTIA _____________________________________                                                                                                     Medic sef sectie                                                                                                 

                                                                                                                                      

 

 

FISA POSTULUI

 

 

NUMELE________________________________

PRENUMELE_____________________________

DENUMIREA POSTULUI:  asistenta sefa

NIVELUL POSTULUI: de conducere

 

 

RELATII:

 

A)Ierarhice-subordonat medicului sef de sectie si directorului de ingrijiri,

B)Functionale-cu compartimentele,sectiile si serviciile din cadrul unitatii sanitare,

C)De colaborare-cu asistentii sefi si asistenti medicali coordonatori din alte sectii ale spitalului,medici,servicii,OAMR,SANITAS.

 

1)Pregatirea profesionala impusa ocupantului postului :

            1.1.medie, superioara (liceala+curs de echivalare,postliceala,Facultate asistenti medicali,Colegiu asistenti medicali)

                         _____________________________

            1.2.pregatire de specialitate

                        -calificare medicala(medie,superioara)_______________________________

                        -perfectionare(specializare)________________________________________
                        ______________________________________________________________
                        ______________________________________________________________

                        ______________________________________________________________

2)Experienta necesara postului:

            2.1.Vechime:minima de 5 ani si gradul principal

            2.2.Experienta in specialitatea ceruta de post:________________________________

            2.3.Perioada necesara initierii in vederea executarii operatiunilor specifice postului:6 luni.

3)Dificultatea operatiunilor specifice postului:

            3.1.Complexitatea postului in sensul diversitatii operatiunilor de efectuat

                        -organizarea de activitati de ingrijire a bolnavului in functie de nevoi,

                        -organizarea aprovizionarii cu materiale,

                        -organizarea timpului de lucru.

            3.2.Grad de autonomie

                        -autonomie in ceea ce priveste organizarea activitatii de ingrijire a bolnavului.

            3.3.Efort intelectual

                        -corespunzator activitatilor de organizare si conducere.

            3.4.Necesitatea unor aptitudini deosebite

                        -cunoasterea unei limbi straine(engleza,franceza,germana…),

                        -abilitati de comunicare,sinteza,de luare de decizii,de leader,de mediere a conflictului.

            3.5.Tehnologii speciale care trebuie cunoscute:

                        -utilizarea aparatelor din sectie,cunoasterea tehnicilor impuse de specificul sectiei,

                        -utilizarea calculatorului,

                        -tehnici moderne de conducere,comunicare.

4)Responsabilitatea implicata de post:

            4.1.Responsabilitatea in ceea ce priveste activitatea de organizare si coordonare a ingrijirii bolnavului,

            4.2.Responsabilitatea in ceea ce priveste functia autonoma (cap.3.2.),

            4.3.Pastrarea confidentialitatii.

5)Sfera de relatii:

            5.1.Grad de solicitare din partea structurilor interne ale institutiilor publice-maxim,

            5.2.Grad de solicitate din partea structurilor externe ale institutiilor publice-minim,

            5.3.Gradul de solicitare din partea cetatenilor si/sau subiectilor serviciilor oferite de institutia publica-maxim.

 

 

ATRIBUTII:

 

 1. Stabileste sarcinile de serviciu ale intregului personal din subordine, pe care le poate modifica,informand medical sef de sectie si directorul de ingrijiri.
 2. Organizeaza activitatea de tratament,explorari functionale si ingrijire din sectie,asigura si raspunde de calitatea acestora.
 3. Coordoneaza si controleaza activitatea desfasurata de personalul din subordine.
 4. Evalueaza si apreciaza ori de cate ori este necesar,individual,global activitatea personalului din sectie.
 5. Organizeaza impreuna cu directorul de ingrijiri si cu consultarea reprezentantului Ordinului Asistentilor Medicali,testari profesionale periodice si intocmeste fisa de apreciere anuala.
 6. Participa la selectionarea asistentilor medicali,a surorilor medicale si a personalului auxiliar prin concurs.
 7. Supravegheaza si asigura acomodarea si integrarea personalului nou incadrat,in vederea respectarii sarcinilor din fisa postului;intocmeste fisa postului pentru asistentii medicali,infirmiere,ingrijitoare,brancardieri,registrator medical,statistician.
 8. Organizeaza si controleaza activitatea de educatie pentru sanatate realizata/desfasurata de asistenti si surorile medicale
 9. Informeaza medicul sef de sectie si dupa caz directorul de ingrijiri despre evenimentele deosebite petrecute in timpul turelor.
 10. Aduce la cunostinta directorului de ingrijiri absenta temporara a personalului in vederea suplinirii acestuia.
 11. Coordoneaza si raspunde de aplicarea si respectarea normelor de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale,conform Ordinului M.S.nr.994/oct.2004 si Ghidului practic de management al expunerii accidentale la produse biologice:

-raspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine,de respectarea regulilor de tehnica aseptica de catre acesta;

-raspunde de starea de curatenie din sectie,de respectarea normelor de igiena si antiepidemice;

-propune medicului sef de sectie planificarea aprovizionarii cu materiale necesare prevenirii infectiilor nosocomiale si mentinerea starii de curatenie;

-controleaza respectarea masurilor de asepsie si antisepsie;

-controleaza permanent curatenia saloanelor,grupurilor sanitare si dezinfectia in sectie;controleaza igiena bolnavilor;

-efectueaza examenul organoleptic al alimentelor distribuite la bolnavi si le indeparteaza pe cele necorespunzatoare,situatie pe care o aduce la cunostinta medicului sef de sectie;

-supravegheaza modul de distributia a alimentelor si intocmeste necesarul de regimuri alimentare pentru bolnavii din sectie;

-aplica masurile privind sterilizarea,dezinfectia,curatenia,izolarea bolnavilor,carantinarea sectiei,precum si alte masuri de prevenire a infectiilor ce cad in competenta sa sau a personalului din subordine;

-organizeaza si supravegheaza pregatirea saloanelor pentru dezinfectiile periodice (clinice);

-participa conform indicatiilor laboratorului de bacteriologie la recoltarea probelor de mediu si testarea eficacitatii dezinfectiei si sterilizarii;

-urmareste in permanenta respectarea de catre personal si insotitori a masurilor de izolare si controleaza prelucrarea sanitara a bolnavilor la internare;

-instruieste personalul din subordine privind autodeclararea imbolnavirilor si urmareste aplicarea acestor masuri;

-semnaleaza medicului sef de sectie cazurile de boli transmisibile pe care le observa in randul personalului;

-instruieste si supravegheaza personalul din subordine asupra masurilor de igiena care trebuie respectate de vizitatori si personalul spitalului care nu lucreaza la paturi;

-instruieste personalul privind schimbarea la timp a lenjeriei bolnavilor,colectarea si pastrarea lenjeriei murdare,dezinfectia lenjeriei la bolnavii infectiosi,transportul rufariei,receptionarea,transportul si pastrarea lenjeriei curate;

-urmareste ca personalul care transporta si distribuie alimente sa poarte echipament de protectie a alimentelor;

-controleaza si instruieste permanent personalul din subordine asupra tinutei si comportamentului igienic cat si asupra respectarii normelor de tehnica aseptica si propune medicului sef de sectie masuri disciplinare in cazurile de abateri;

-aplica prevederile Ordinului nr. 219/2002 privind gestionarea deseurilor medicale,intocmeste “Planul de gestionare a deseurilor medicale”a Codurilor de procedura pentru fiecare categorie profesionala,raspunde de aplicarea lor;

-intocmeste impreuna cu medical responsabil cu Infectiile nosocomiale “Plan de infectii nosocomiale”.

 1. Asigura procurarea medicamentelor curente pentru aparatul de urgenta al sectiei,controleaza modul de decontare si administrare  a acestora de catre asistentele din sectie.
 2. Realizeaza autoinventarierea periodica a dotarii sectiei conform normelor stabilite si deleaga persoana care raspunde de aceasta,fata de administratia institutiei.
 3. Controleaza zilnic condica de prezenta a personalului si contrasemneaza.
 4. Raspunde de intocmirea situatiei zilnice a miscarii bolnavilor si asigura predarea acestora la biroul internari.
 5. Analizeaza si propune nevoile de perfectionare pentru categoriile de personal din subordine si le comunica directorului de ingrijiri.
 6. Organizeaza si participa zilnic la raportul de garda al asistentilor din sectie si la raportul de garda cu medicii.
 7. Participa la vizita efectuata de medicul sef de sectie.
 8. Organizeaza instruirile periodice ale intregului personal din subordine privind respectarea normelor de protectie a muncii impreuna cu responsabilul de specialitate din cadrul Spitalului.
 9. Se preocupa de asigurarea unui climate tic fata de bolnavi,pentru personalul din subordine (Codul de etica pentru asistenti medicali).In cazurile deosebite propune spre aprobare,impreuna cu medical sef de sectie,ore suplimentare conform reglementarilor legale si informeaza directorul de ingrijiri.
 10. In cazul constatarii unor acte de indisciplina la personalul din subordine,in cadrul sectiei,decide impreuna cu seful de sectie asupra modului de rezolvare si/sau sanctionare a personalului vinovat si informeaza directorul de ingrijiri si conducerea unitatii.
 11. Intocmeste graficul de lucru lunar,tine evidenta zilelor libere si acorda zile libere personalului conform planificarii.
 12. Intocmeste graficul concediilor de odihna,informeaza directorul de ingrijiri,raspunde de respectarea acestuia si asigura inlocuirea personalului pe durata concediului.
 13. Coordoneaza organizarea si realizarea instruirii clinice a elevilor scolilor postliceale sanitare,colegiilor,insotiti de instructorul de practica,conform stagiilor stabilite de comun accord intre scoala si conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj.
 14. Participa alaturi de medicul responsabil cu Nucleul de calitate pe sectia clinica la intocmirea situatiilor si raportarea lor.
 15. Verifica Foile de observatie clinica generala a pacientilor la externare,in vederea codificarii corecte  conform clasificarii australiene a interventiilor a procedurilor efectuate de asistentele medicale,verifica Fisa asistentei .
 16. Isi desfasoara activitatea sub coordonarea medicului sef de sectie si a directorului de ingrijiri.
 17. Intocmeste statistica medicala lunara si o raporteaza la timp.
 18. Respecta regulamentul intern al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj.
 19. Inainte de a efectua transferal bolnavului, sa verifice codificarea  procedurilor efectuate de asistente, care tin de episodul de boala petrecut in sectia proprie.
 20. Sa se asigure ca FO transferate au ajuns la asistenta sefa a sectiei de destinatie.
 21. Pentru transferurile efectuate in garda, sa anunte secretara imediat dupa raportul de garda, pentru a fi operat transferal si in programul eMedInfo.
 22. Tine evidenta materialelor sanitare, verifica modul  in care as. medicale deconteaza aceste materiale sanitare- FO, registru sectie
 23. Se conformeaza ORD 712/ 2004- prevenirea si stingerea incendiilor
 24. Raspunde de aplicarea Legii 282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina in spitale si ORD 1224 / 2006 –Normele privind activitatea unitatilor de transfuzie din spitale

 

 

DIRECTOR DE INGRIJIRI                                                           MEDIC SEF SECTIE CLINICA

Ec.Monica Luminita Costin

 

 

 

ASISTENTA SEFA

 

 

Data………………..