SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ

CLUJ

________________________________________________________________________

Cluj-Napoca, Str.Clinicilor nr. 3-5, cod 400006;  Tel.: 0264.597852 Fax: 0264.596085

Email: secretariat@scj-cj.rdscj.ro

           

 

 

I.Proiecte de cercetare în derulare şi finalizate:

 

A. Proiecte aprobate în 2010 din fonduri europene: POS CCE: 

 

1. „Realizarea şi implementarea unui sistem spitalicesc informatic şi informaţional integrat (SP.IT.@LL)” – proiect depus în 2009 în cadrul apelului de proiecte POS CCE 3.2.4: Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013, pe Axa Prioritară III: "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public", Domeniul Major de Intervenţie 2: Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4: „Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” – proiecte la nivel local.

Obiectivul principal al proiectului este realizarea unui sistem informaţional şi informatic integrat în cea mai mare unitate sanitară cu paturi din România, unitate construită în sistem pavilionar.

            - Cod SMIS: 6260

- Contract nr. 187/324 local/ 29.07.2010

- Durata: 24 luni

- Autoritate contractantă: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management

 

2. Centrul de studii avansate, fundamentale şi clinico-imagistice, pentru corelarea pe termen lung a parametrilor de dezvoltare intrauterină cu statusul neuro-psiho-motor, pe parcursul dezvoltării până la vârsta adultă (IMOGEN)” - proiect depus în 2009 în cadrul apelului de proiecte POS CCE 2.2.1: Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013, Axa Prioritară II: „Competitivitate prin Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (CDI)”, Domeniul Major de Intervenţie 2: „Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative”, Operaţiunea 1: „Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare).

Obiectivul principal al proiectului este realizarea unei investiţii în infrastructura spitalului pentru crearea premizelor necesare dezvoltării unor activităţi noi de cercetare în domeniul aplicaţiilor multiple interdisciplinare ale imagisticii medicale şi medicinei genomice în vederea racordării Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj la reţeaua europeană de profil.

            - Cod SMIS 906

            - Contract nr. 265/28.09.2010

            - Durata: 36 luni

            - Autoritate Contractantă: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în calitate de Autoritate de Management

 

B. Proiecte în derulare cu finanţare internaţională, în calitate de partener, în cadrul Programului Uniunii Europene 7th Framework Programme – FP7 – HEALTH – 2007 – B:

 

Nr. Crt.

Titlul proiectului

Data finalizării

1.

„Improvement in Postoperative Pain Outcome” – PAIN OUT

2012

 

 

C. Proiecte în derulare, în calitate de partener, în cadrului Programului 4 „Parteneriate în domeniile prioritare” – Direcţia de Cercetare Sănătate – Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică:

 

Nr. crt.

Titlul proiectului

Nr. contract

Partener

Termen de finalizare

1.

Dezvoltarea unui dosar electronic de sănătate al pacientului - DESP

11-050/2007

P1

2010

2.

Markeri de screening şi criterii de management precoce în cromozomopatiile fetale - SONOSEROSCREEN

41-041/2007

P1

2010

3.

Sistem integrat de management a informaţiilor medicale utilizând standardul HL7 - SIMIMED

11-019/2007

P7

2010

4.

„Elaborarea unor noi metode de prevenţie şi intervenţionale pentru ischemia critică din ateroscleroza membrelor inferioare - EPICA

41-040/2007

P2

2010

5.

„Celulele stem placentare – o sursă alternativă pentru terapia celulară” - PLACSTEM

41-077/2007

P2

2010

6.

Cercetări clinice şi experimentale privind poluanţii organici persistenţi cu funcţie de disruptori endocrini în mediile biologice umane şi animale şi implicarea în determinismul insulinorezistenţei/sindromului metabolic” - METRISKED

41-068/2007

P4

2010

7.

„Sistem informatic pentru identificarea şi caracterizarea reacţiilor adverse detectate prin monitorizarea intensivă a pacienţilor spitalizaţi având ca scop utilizarea raţională a medicamentelor” - INFORAD

12-102/2008

P2

2011

8.

„Metode avansate de analiză şi control în hemodinamică, cu aplicaţii în chirurgia vasculară periferică” - MAACH

82-086/2008

P5

2011

9.

„Profilaxia cancerului colorectal prin generarea, testarea şi modularea vaccinurilor pe bază de celule stem nediferenţiate” - VACSTEM

42-111/2008

P3

2011

10.

„Elaborarea unor protocoale clinico-imagistice neinvazive de diagnostic precoce, stadializare şi monitorizare în evoluţie a afecţiunilor musculo-scheletale invalidante ale copilului şi adultului tânăr” - CERIS

42-102/2008

P1

2011

11.

„Evaluarea efectului terapeutic combinat al inhibitorilor de calpaină şi al factorilor trofici vasculari în leziunile medulare traumatice” - MEDPROT

42-109/2008

P2

2011

 

 

D. Proiect în derulare, în cadrul PN II Resurse Umane, Proiect de cercetare postdoctorală; Autoritate Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare; Cod proiect: 682/2010; Contract nr. 134/12.08.2010

 

Nr. Crt.

Titlul proiectului

Data finalizării

1.

Studiul adipokinelor pro-inflamatorii şi a metabolismului local al cortizolului în ţesutul adipos epicardic şi relaţia cu boala aterosclerotică coronariană

2012

 

 

 

E. Proiect în Etapa 3 de evaluare, în cadrul POS DRU 2007 – 2013; Cod proiect: 61577

 

Nr. Crt.

Titlul proiectului

Data finalizării

1.

Proiect inovativ de reformă în educaţie şi creşterea calităţii asistenţei medicale în anestezie, terapie intensivă şi medicină de urgenţă prin înfiinţarea studiilor postuniversitare de masterat pentru asistenţii medicali licenţiaţi – un pas spre dezvoltarea cercetării educaţional aplicative a nursingului pacientului critic

 

 

 

F. Proiecte de cercetare finalizate, în calitate de partener, în cadrului Programului CEEX - Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică:

 

Nr. crt.

Titlul proiectului

Data finalizării

1.

„Studiul calitativ şi cantitativ al elastografiei ultrasonore şi angioultrasonografiei tridimensionale native în depistarea, diagnosticul şi monitorizarea prin tehnici neinvazive a cancerului mamar” - ELASTOBREAST

2008

2.

„Markeri biochimici, neurocognitivi şi imagistici la populaţii cu risc geneticînalt pentru psihoze şi la primul episod psihotic” - FENOGEN

2008

3.

„Elaborarea de standarde – cuantificări imagistice privind atrofia cerebrală fiziologică şi patologică, corelate cu date clinico-morfo-genetice. Implicaţii în recuperarea/integrarea socio-profesională” - RADINDEX

2008

4.

„Tratamentul tumorilor renale prin criochirurgie laparoscopică, individualizat prin simulare pe model tridimensional reconstituit” - CRIOLAPSIM

2008

5.

„Diagnostic şi stadializare laparoscopică în cancerele abdominale” - DIASTAL

2007