NORME METODOLOGICE din 1 aprilie 2004

de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 19 aprilie 2004

 

    ART. 1

    Prezentele norme metodologice, denumite in continuare norme, reglementeaza regulile obligatorii pentru punerea in aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului.

    ART. 2

    (1) In stabilirea decesului unei persoane, definitorie este incetarea ireversibila a activitatii cerebrale sau a activitatii cardiace, stabilita prin mijloace medicale.

    (2) Protocolul de declarare a mortii cerebrale, aprobat de Comisia de transplant de tesuturi si organe umane a Ministerului Sanatatii, este prevazut in anexa nr. 1.

    (3) Pentru confirmarea medicala a mortii cerebrale, in cazul adultului trebuie efectuate doua examinari la interval de cel putin 6 ore, iar pentru copilul cu varsta sub 7 ani, doua examinari la interval de cel putin 12 ore.

    ART. 3

    (1) Manipularea cadavrelor in cadrul spitalelor se face dupa cum urmeaza:

    a) decesul se constata de catre medicul curant sau de medicul de garda, dupa caz, care consemneaza data si ora decesului in foaia de observatie cu semnatura si parafa; medicul curant sau, in lipsa acestuia, medicul de garda care a constatat decesul scrie epicriza de deces, mentionand data completarii acesteia, semneaza si parafeaza. In cazul declararii mortii cerebrale, confirmarea medicala a acesteia de catre medicul curant se face cu respectarea criteriilor prevazute la art. 2 alin. (2);

    b) dupa constatarea decesului, cadavrul este pastrat doua ore in sectia unde a fost internat pacientul, intr-o camera special amenajata;

    c) anuntarea apartinatorilor sau reprezentantului legal despre survenirea decesului se face dupa doua ore de la constatarea acestuia de catre un reprezentant al spitalului, special desemnat;

    d) dupa doua ore de la deces, cadavrul este transferat la morga de catre brancardierii sectiei unde a decedat bolnavul si este depus in frigiderul mortuar/camera frigorifica;

    e) decedatul este transportat dezbracat, fara obiecte pretioase, precum: inele, cercei etc., invelit intr-un cearsaf sau introdus intr-un sac de plastic opac; se va mentiona in scris, pe biletul de insotire a decedatului, prezenta de proteze dentare fixe din aur;

    f) decedatului i se va aplica, de preferinta pe antebrat, o bratara de identificare cu: numele si prenumele, varsta, sectia unde a fost internat, data si ora decesului, numarul foii de observatie;

    g) in cazul donatorilor de organe si tesuturi este obligatorie respectarea normelor pentru procedurile de prelevare, aprobate potrivit Legii nr. 104/2003.

    (2) Decedatul este transportat catre serviciul de anatomie patologica impreuna cu urmatoarele acte:

    a) biletul de insotire a decedatului catre serviciul de anatomie patologica, prevazut in anexa nr. 2;

    b) foaia de observatie cu evolutia completata la zi, inclusiv constatarea decesului si epicriza de deces, cu semnatura, parafa si data efectuarii;

    c) buletinul de identitate/cartea de identitate/pasaportul decedatului;

    d) actele care insotesc decedatul se transmit catre medicul anatomopatolog prin intermediul unui cadru medical din cadrul sectiei unde a decedat bolnavul; foaia de observatie si actul de identitate ale decedatului se aduc in serviciul de anatomie patologica cel mai tarziu pana la ora 9,00 a zilei urmatoare survenirii decesului.

    (3) Decedatul este inscris in registrul de inregistrare a decedatilor, care include: numele si prenumele, varsta, ultimul domiciliu, data nasterii, codul numeric personal, data si ora decesului, sectia unde a fost internat pacientul, numarul foii de observatie, diagnosticul de deces, numele medicului curant.

    (4) Urmatoarele acte/manevre medicale post-mortem se efectueaza numai dupa implinirea a 24 de ore de la deces:

    a) autopsia;

    b) certificatul medical constatator de deces;

    c) imbalsamarea.

    ART. 4

    Pentru stabilirea diagnosticului de certitudine, serviciile de anatomie patologica vor efectua tehnicile histopatologice uzuale si, daca au dotarea necesara, vor executa si alte explorari specifice pe produsele biologice trimise: histochimie, histoenzimologie, imunofluorescenta, imunohistochimie, microscopie electronica, citogenetica, tehnici de biologie moleculara.

    ART. 5

    (1) Serviciile de anatomie patologica, in aplicarea prezentelor norme, au urmatoarele atributii:

    a) efectuarea diagnosticului histopatologic sau citopatologic, dupa caz, asupra produselor biologice recoltate, si anume: piese operatorii, material bioptic, biopsii de tract digestiv, bronsice, hepatice, pancreatice, renale, punctii medulare, ganglionare, lichide biologice, material aspirat cu ac fin, frotiuri exfoliative, organe, fragmente tisulare si altele asemenea;

    b) efectuarea de autopsii tuturor pacientilor decedati in spital, care nu sunt cazuri medico-legale, si, unde este necesara confirmarea, precizarea sau completarea diagnosticului clinic, inclusiv tuturor copiilor pana la varsta de un an, indiferent de locul decesului, precum si deceselor materne care nu sunt cazuri medico-legale;

    c) efectuarea de imbalsamari, spalarea, imbracarea si cosmetizarea cadavrelor.

    (2) Este obligatorie trimiterea pentru diagnostic histopatologic in serviciile de anatomie patologica a tuturor fragmentelor tisulare recoltate de la pacienti in cursul interventiilor chirurgicale si a materialului bioptic, impreuna cu fisa de insotire a materialului bioptic prevazuta in anexa nr. 3.

    ART. 6

    Regimul produselor biologice examinate in serviciul de anatomie patologica este urmatorul:

    a) fragmentele tisulare incluse in blocuri de parafina, lamele histopatologice preparate din acestea, precum si frotiurile citologice se pastreaza in histoteca serviciului de anatomie patologica timp de cel putin 10 ani pentru lame si de cel putin 30 de ani pentru blocurile de parafina;

    b) medicul anatomopatolog este obligat ca, la cererea pacientului/apartinatorilor acestuia sau a reprezentantului legal, a medicului curant sau a medicului anatomopatolog din alt spital, sa elibereze blocurile de parafina si/sau lamele histopatologice in vederea unui consult, cu conditia asumarii responsabilitatii returnarii lor de catre persoana care le solicita in scris si cu mentionarea datelor de identitate ale acesteia;

    c) pacientului, apartinatorilor acestuia sau reprezentantului legal, dupa caz, i se solicita exprimarea acordului, in scris, conform modelului prevazut in anexa nr. 4, pentru: distrugerea tesuturilor care raman dupa orientarea macroscopica a pieselor chirurgicale, biopsiilor sau fragmentelor recoltate la autopsie, numai dupa definitivarea diagnosticului histopatologic; folosirea unor fragmente tisulare/organe in scop didactic sau ca piese de muzeu, fara insa ca aceasta situatie sa prejudicieze diagnosticul histopatologic; folosirea produselor biologice recoltate in studii medicale; folosirea in scop didactic/stiintific a imaginilor fotografice ale tesuturilor sau organelor recoltate/ examinate;

    d) nou-nascutii decedati, mort-nascutii si avortonii vor fi adusi in serviciul de anatomie patologica insotiti de un bilet privind acordul de incinerare, prevazut in anexa nr. 5, semnat de catre parinte, apartinator sau de reprezentantul legal;

    e) daca pacientul, apartinatorul acestuia sau, dupa caz, reprezentantul legal isi exprima dezacordul pentru distrugerea tesuturilor care raman dupa orientarea macroscopica, pacientul, apartinatorul acestuia sau reprezentantul legal, dupa caz, isi asuma in scris obligatia sa distruga tesuturile, prin incinerare sau inhumare, pentru a nu aduce prejudicii sanatatii publice si sa aduca dovada efectuarii acesteia.

    ART. 7

    Produsele biologice examinate in compartimentul de histopatologie pot avea urmatoarea provenienta:

    a) piese operatorii;

    b) material bioptic: biopsii de tract digestiv, bronsice, hepatice, pancreatice, renale, ganglionare, punctie medulara si altele asemenea;

    c) fragmente tisulare recoltate la autopsie;

    d) material destinat examenului citologic.

    ART. 8

    Modalitatea de aducere a produselor biologice in serviciul de anatomie patologica este urmatoarea:

    a) produsele biologice vor fi insotite de un bilet de trimitere care trebuie sa cuprinda: numele si prenumele pacientului; sexul; varsta; codul numeric personal; numarul foii de observatie; date clinice si tratamente aplicate anterior; datele examenului macroscopic intraoperator al piesei prelevate, in cazul pieselor chirurgicale; rezultate histopatologice sau citopatologice anterioare; diagnosticul prezumtiv; data operatiei sau efectuarii biopsiei; semnatura si parafa medicului care trimite aceste produse;

    b) produsele biologice vor fi inregistrate in registrul de biopsii, cu urmatoarele rubrici: numarul de ordine, numele si prenumele pacientului, codul numeric personal, sexul, varsta, piesa trimisa, numarul foii de observatie, diagnosticul clinic, sectia care trimite piesa, numele operatorului, data primirii piesei;

    c) piesele operatorii se trimit in totalitate; nu sunt admise impartirea piesei si trimiterea de tesut in mai multe servicii de anatomie patologica simultan; piesa se poate trimite proaspata (nefixata) in maximum doua ore de la operatie sau in formol tamponat 10% dupa acest interval, intr-un container care trebuie sa contina un volum de formol de 2-10 ori mai mare decat volumul piesei; containerul va fi inscriptionat cu numele si prenumele pacientului, numele piesei trimise, data operatiei, numele operatorului; piesa chirurgicala va fi trimisa nesectionata, deschiderea ei facandu-se de catre medicul anatomopatolog; cand acesta considera necesar, poate solicita prezenta medicului operator la orientarea macroscopica; medicul anatomopatolog consemneaza numarul, dimensiunile, aspectul pe suprafata, aspectul pe sectiune al pieselor operatorii, date care vor fi incluse in buletinul histopatologic la rubrica examenului macroscopic al piesei; se repereaza zonele interesante din punct de vedere al diagnosticului, se recolteaza si se prelucreaza corespunzator; piesele operatorii restante dupa recoltarea fragmentelor pentru examinarea histopatologica se vor tine minimum 3 luni dupa elaborarea diagnosticului anatomopatologic in containere cu formol tamponat 10%, etichetate cu numarul de inregistrare din registrul de biopsii, dupa care vor fi distruse; lamele histopatologice rezultate se vor pastra o perioada de minimum 10 ani, iar blocurile de parafina rezultate se vor pastra o perioada de minimum 30 de ani;

    d) biopsiile se trimit in formol tamponat 10%; containerul trebuie inscriptionat cu datele de identitate ale pacientului si sectia care trimite; se consemneaza numarul, dimensiunile si aspectul macroscopic, dupa caz; se prelucreaza corespunzator standardelor histopatologice; lamele histopatologice rezultate se vor pastra o perioada de minimum 10 ani, iar blocurile rezultate se vor pastra o perioada de minimum 30 de ani.

    ART. 9

    Tipurile de diagnostic histopatologic sunt urmatoarele:

    a) diagnostic histopatologic la parafina;

    b) diagnostic histopatologic la gheata/examen extemporaneu.

    ART. 10

    (1) Elaborarea diagnosticului histopatologic se face de catre medicul anatomopatolog, folosind tehnicile de anatomie patologica de care dispune: obligatoriu coloratie uzuala - hematoxilina eozina - si, dupa caz, coloratii speciale, in maximum 30 de zile lucratoare din momentul primirii pieselor, cel putin ca diagnostic de etapa.

    (2) Daca medicul anatomopatolog considera ca, pentru stabilirea cu precizie a diagnosticului, sunt necesare tehnici speciale de anatomie patologica care nu sunt disponibile in serviciul respectiv, precum: imunohistochimie, biologie moleculara, imunofluorescenta sau microscopie electronica, va consemna acest lucru in buletinul histopatologic pe care il elibereaza.

    ART. 11

    (1) Examenele extemporanee se efectueaza la cererea clinicianului, fiind recomandabil sa fie anuntate cu 24 de ore inainte de interventia chirurgicala.

    (2) Medicul anatomopatolog are dreptul sa refuze examenul extemporaneu in oricare dintre urmatoarele situatii:

    a) tesutul trimis este impropriu, din punct de vedere tehnic, examenului histopatologic la gheata, de exemplu: os/zone calcificate, debriuri necrotice etc.;

    b) piesa trimisa sau leziunea este foarte mica, existand riscul prejudicierii diagnosticului la parafina;

    c) in circumstante speciale, care se apreciaza de medicul anatomopatolog dupa sectionarea la gheata, de exemplu: noduli tiroidieni, ganglion limfatic suspect de malignitate limfoida.

    (3) Rezultatul histopatologic al examenului extemporaneu este comunicat sectiei; acesta poate cuprinde numai afirmarea sau infirmarea malignitatii si este utilizat numai pentru luarea deciziei terapeutice intraoperatorii; orice alta decizie terapeutica se ia doar pe baza diagnosticului definitiv la parafina.

    (4) Este obligatorie prelucrarea la parafina a fragmentului tisular examinat la examenul extemporaneu.

    ART. 12

    (1) Buletinul histopatologic este elaborat numai de medicul anatomopatolog; acesta cuprinde diagnosticul histopatologic si va avea obligatoriu urmatoarele puncte: numarul de ordine din registrul de biopsii si data inregistrarii, datele din biletul de trimitere, descrierea macroscopica a piesei, descrierea microscopica a piesei, concluzia diagnostica, semnatura si parafa medicului anatomopatolog.

    (2) Se elibereaza buletin histopatologic separat pentru examenul extemporaneu, rezultatul acestuia fiind inclus si in buletinul histopatologic elaborat dupa examinarea la parafina.

    (3) Originalul buletinului histopatologic se pastreaza in arhiva serviciului de anatomie patologica impreuna cu biletul de trimitere a produsului biologic, minimum 30 de ani.

    (4) Copii ale buletinului histopatologic se elibereaza in doua exemplare: un exemplar este destinat medicului care a solicitat examenul histopatologic, celalalt exemplar este inmanat pacientului. Buletinul histopatologic poate fi eliberat unui apartinator legal, pe baza de procura, conform dreptului la confidentialitatea informatiilor.

    (5) Exemplarul destinat medicului care a solicitat examenul histopatologic se ataseaza de catre acesta in mod obligatoriu la foaia de observatie a pacientului.

    ART. 13

    Metodologia examinarii histopatologice in consult este urmatoarea:

    a) lamele/blocurile in consult vor fi inregistrate in registrul de biopsii cu mentiunea de lame/blocuri in consult, cu acordarea unui numar de inregistrare din serviciul propriu;

    b) diagnosticul histopatologic va indeplini aceleasi conditii ca cel elaborat pentru piesele prelucrate in serviciul propriu.

    ART. 14

    Produsele biologice examinate in compartimentul de citologie pot avea urmatoarea provenienta:

    a) lichide biologice;

    b) material aspirat cu ac fin;

    c) frotiuri exfoliative;

    d) amprente.

    ART. 15

    Produsele biologice citologice vor fi insotite de un bilet de trimitere care trebuie sa cuprinda urmatoarele:

    a) datele de identitate ale pacientului;

    b) informatii medicale privind afectiunile pacientului;

    c) precizarea zonei anatomice din care s-a recoltat produsul citologic;

    d) tehnica de recoltare;

    e) diagnosticul prezumtiv;

    f) semnatura si parafa medicului care solicita examenul citopatologic.

    ART. 16

    (1) Diagnosticul citopatologic se elaboreaza de medicul anatomopatolog, folosind tehnicile de care dispune, obligatoriu coloratie Papanicolau pentru frotiurile cervico-vaginale si, facultativ, dupa caz, coloratii speciale.

    (2) Daca medicul anatomopatolog considera ca pentru stabilirea cu precizie a diagnosticului sunt necesare tehnici speciale de anatomie patologica care nu sunt disponibile in serviciul respectiv, de exemplu: imunohistochimie, biologie moleculara, imunofluorescenta, va consemna acest lucru in buletinul citopatologic pe care il elibereaza.

    ART. 17

    (1) Buletinul citopatologic cuprinde diagnosticul citopatologic si este elaborat numai de catre medicul anatomopatolog.

    (2) Originalul buletinului citopatologic se pastreaza in arhiva serviciului de anatomie patologica impreuna cu biletul de trimitere a produsului biologic, minimum 30 de ani.

    (3) Copia buletinului citopatologic se elibereaza medicului care a solicitat examenul citopatologic si/sau pacientului ori apartinatorilor acestuia, cu procura din partea pacientului, dupa caz.

    (4) Copia buletinului citopatologic se ataseaza in mod obligatoriu la foaia de observatie a pacientului.

    ART. 18

    (1) Autopsia se efectueaza de medicul anatomopatolog dupa studierea foii de observatie a decedatului.

    (2) La autopsie asista obligatoriu medicul sef de sectie al sectiei unde a decedat bolnavul, medicul curant sau un medic desemnat de medicul sef de sectie al sectiei unde a decedat bolnavul.

    (3) La autopsie pot asista, in functie de circumstanta, alti medici, studenti la medicina sau elevi la scoli sanitare, dar numai cu acordul medicului sef de sectie al serviciului de anatomie patologica.

    ART. 19

    (1) Tehnica de autopsie anatomopatologica poate cuprinde autopsii generale sau partiale.

    (2) Autopsia se efectueaza cu instrumentarul special din trusa de necropsie: bisturie, cutite de amputatie, ferastrau electric, pense anatomice si Pean, departatoare, sonde, foarfece etc.; nu este permisa folosirea in cursul necropsiei a instrumentarului utilizat pentru orientarea pieselor in compartimentul de histopatologie.

    (3) Persoanele care efectueaza autopsia vor purta echipament de protectie: halat, sort de cauciuc, masca, ochelari, manusi lungi.

    (4) In cursul autopsiei se recolteaza fragmente din organele examinate pentru diagnosticul histopatologic, care este obligatoriu.

    ART. 20

    (1) Rezultatul autopsiei anatomopatologice va cuprinde stabilirea tanatogenezei.

    (2) Certificatul medical constatator de deces se completeaza dupa cum urmeaza:

    a) de catre medicul anatomopatolog, in cazul in care se efectueaza autopsia;

    b) in cazul in care nu se efectueaza autopsia si decesul nu constituie caz medico-legal, certificatul medical constatator de deces se elibereaza de catre medicul curant care a ingrijit bolnavul inaintea decesului;

    c) diagnosticul din certificatul medical constatator de deces se trece in foaia de observatie, pe biletul de insotire a decedatului si in registrul de inregistrare a decedatilor.

    ART. 21

    (1) Diagnosticul anatomopatologic macroscopic postnecroptic se completeaza in foaia de observatie si in registrul de protocoale de autopsie al serviciului de anatomie patologica.

    (2) Medicul anatomopatolog le explica apartinatorilor leziunile gasite, mecanismul mortii, cu precizarea ca rezultatul definitiv este stabilit numai dupa examenul microscopic.

    (3) Medicul anatomopatolog redacteaza protocolul de autopsie in maximum 48 de ore de la efectuarea autopsiei, conform standardelor in vigoare ale specialitatii, si il trece in registrul de protocoale de autopsie al serviciului de anatomie patologica.

    (4) Examenul histopatologic al fragmentelor recoltate in cursul autopsiei se efectueaza in maximum doua luni de la data acesteia si se stabileste diagnosticul final postnecroptic care:

    a) se anexeaza protocolului de autopsie in registrul de protocoale de autopsie;

    b) se comunica in scris medicului curant al decedatului, care are obligatia de a-l anexa in foaia de observatie a pacientului;

    c) se comunica in scris apartinatorilor decedatului, daca apartinatorii solicita in scris directiei spitalului eliberarea acestuia.

    (5) Gradul concordantei anatomoclinice se stabileste dupa cum urmeaza:

    a) neconcordanta anatomoclinica se comunica medicului curant si medicului sef de sectie al sectiei unde a decedat bolnavul;

    b) serviciul de anatomie patologica comunica trimestrial directiei spitalului, care are obligatia de a comunica in scris casei de asigurari de sanatate situatia cazurilor finalizate sub urmatoarele rubrici: numarul de cazuri autopsiate, numarul de cazuri scutite de autopsie, numarul de cazuri cu diagnostic concordant, numarul de cazuri cu diagnostic discordant partial si numarul de cazuri de discordanta majora intre diagnosticul final si diagnosticul la deces stabilit in sectie.

    (6) In cadrul spitalelor clinice universitare se vor organiza sedinte de confruntari anatomoclinice, prin colaborarea dintre sectiile clinice si cele de anatomie patologica.

    (7) Actele compartimentului de prosectura se pastreaza dupa cum urmeaza:

    a) registrul de inregistrare a decedatilor - permanent;

    b) biletul de insotire a cadavrului, la care se ataseaza cererea de scutire de autopsie si copia de pe actul de identitate al solicitatorului, dupa caz - minimum 30 de ani;

    c) protocolul de autopsie: macroscopie, microscopie - minimum 30 de ani.

    ART. 22

    (1) Serviciul de anatomie patologica este incadrat cu personal medical conform normativelor de personal din unitatile sanitare.

    (2) Serviciul de anatomie patologica trebuie incadrat cel putin cu:

    a) 2 medici anatomopatologi, cel putin unul dintre ei medic specialist, incadrat ca medic sau cercetator stiintific;

    b) 2 asistenti de anatomie patologica;

    c) 2 autopsieri;

    d) 2 baiesi/ingrijitoare.

    (3) In cadrul serviciului de anatomie patologica pot activa medici anatomopatologi, biologi, chimisti, asistenti de anatomie patologica, registratori medicali, laboranti, autopsieri, ingrijitoare, baiesi.

    (4) Datorita specificului activitatii, riscului de contaminare si implicatiilor medico-legale ale activitatii, nu este permisa rotarea personalului care lucreaza in cadrul serviciului de anatomie patologica cu personal din cadrul restului sectiilor spitalului.

    (5) Asistentii medicali trebuie sa fie in mod obligatoriu absolventi ai unei institutii de invatamant medical, pregatiti in specialitatea asistent medical de laborator.

    (6) Seful serviciului de anatomie patologica este in mod obligatoriu medic anatomopatolog, cel putin specialist, incadrat ca medic sau cercetator stiintific.

    (7) Pentru perioada concediului de odihna sau, dupa caz, a sarbatorilor legale, seful serviciului de anatomie patologica va delega in scris un alt medic anatomopatolog din serviciu, care va prelua atributiile sefului de sectie.

    ART. 23

    Efectuarea autopsiei anatomopatologice se face cu respectarea urmatoarelor conditii:

    a) autopsia este obligatorie pentru toate situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. b);

    b) la cerere si contra cost se pot efectua autopsii ale unor persoane decedate la domiciliu, daca acestea nu constituie cazuri medico-legale;

    c) daca in cursul autopsiei medicul anatomopatolog constata leziuni cu implicatii medico-legale, opreste autopsia si anunta organul judiciar competent, potrivit legii;

    d) decizia autopsiei anatomopatologice (versus cea medico-legala) o ia medicul sef de serviciu de anatomie patologica, care raspunde pentru ea; cazurile ce necesita o autopsie medico-legala sunt precizate prin lege.

    ART. 24

    In situatia in care decesul survine in ambulanta sau in camera de garda a spitalului, se va intocmi foaia de examinare pentru decedatul respectiv si va fi anuntat Serviciul de interventie la evenimente din cadrul Politiei, care va proceda conform reglementarilor legale in vigoare.

    ART. 25

    In cazul decesului copilului cu varsta sub 1 an la domiciliu, se va proceda dupa cum urmeaza:

    a) constatarea decesului se face de catre medicul de familie/medicul ambulantei;

    b) medicul care a constatat decesul anunta Serviciul de interventie la evenimente din cadrul Politiei, care va proceda conform reglementarilor legale in vigoare.

    ART. 26

    In situatia in care apartinatorii/reprezentantii legali solicita scutirea de autopsie si sunt intrunite conditiile legale acordarii acesteia, se va proceda dupa cum urmeaza:

    a) apartinatorii/reprezentantii legali vor completa formularul privind scutirea de autopsie, prevazut in anexa nr. 6;

    b) solicitarea scutirii de autopsie se va face in cel mai scurt timp de la anuntarea decesului, de preferinta in primele 24 de ore;

    c) scutirea de autopsie, la care se ataseaza o copie de pe actul de identitate al apartinatorului/reprezentantului legal, va fi aprobata de medicul curant, seful de sectie unde a decedat bolnavul, seful serviciului de anatomie patologica si directorul spitalului si va fi pastrata impreuna cu biletul de insotire a decedatului;

    d) se poate acorda scutire de autopsie, daca nu exista dubii asupra tratamentului aplicat sau asupra diagnosticului de deces, precum si in cazul decesului survenit in cursul internarii pentru o cura periodica a unei afectiuni cronice terminale.

    ART. 27

    In situatia in care nu este posibila contactarea apartinatorilor decedatului si nu se intrunesc conditiile legale pentru prelevarea de organe si tesuturi, se va proceda dupa cum urmeaza:

    a) dupa 3 zile de la deces va fi anuntata, in scris, Politia de catre sectia spitalului unde a decedat bolnavul;

    b) daca, intr-un interval de 10 zile de la survenirea decesului, nu se prezinta apartinatorii, decedatul va fi considerat caz social;

    c) in situatia in care intre spital si institutiile de invatamant medical superior uman exista norme comune semnate de ambele institutii, daca nu exista probleme referitoare la diagnosticul si tratamentul aplicat si daca pacientul nu a suferit de boli infectocontagioase, de exemplu: tuberculoza, SIDA etc., cadavrul poate fi preluat de serviciul pentru exploatarea cadavrelor al catedrei de anatomie din institutia de invatamant medical superior;

    d) pentru cadavrele nerevendicate si nepreluate de serviciile pentru exploatarea cadavrelor ale catedrelor de anatomie din institutiile de invatamant medical superior, se va efectua autopsia si va fi anuntata in scris primaria din raza teritoriala a spitalului.

    ART. 28

    (1) Cheltuielile aferente serviciilor medicale efectuate in serviciul de anatomie patologica sunt suportate prin contractul incheiat de spital cu casa de asigurari de sanatate.

    (2) In conditiile in care spitalul nu are serviciu propriu de anatomie patologica, se va incheia un contract cu un spital care are serviciu de anatomie patologica, cheltuielile aferente serviciilor medicale de anatomie patologica fiind suportate din bugetul spitalului care solicita examenele histopatologice.

    (3) Cheltuielile aferente serviciilor medicale de anatomie patologica se suporta direct de catre pacient, in conditiile in care:

    a) recoltarea produselor biologice de examinat se face intr-un cabinet sau spital privat;

    b) pacientul doreste ca examenul histopatologic sa fie efectuat in alt serviciu de anatomie patologica decat cel care deserveste unitatea medicala in care s-a facut recoltarea; pentru aceasta, pacientul trebuie sa solicite in scris efectuarea examenului histopatologic in alta unitate, precizand care este aceasta unitate si asumandu-si responsabilitatea pentru remiterea buletinului histopatologic medicului operator/recoltator; medicul operator/recoltator va asigura introducerea piesei intr-un container etans, care sa indeplineasca toate cerintele trimiterii unei piese operatorii la mai mult de doua ore de la recoltare, intr-un volum de formol tamponat 10% de 2-10 ori mai mare decat volumul piesei; containerul va fi inscriptionat cu numele si prenumele pacientului, numele piesei trimise, data operatiei, numele operatorului;

    c) pacientul solicita un consult histopatologic;

    d) pacientul este internat in spital, in regim cu plata.

    ART. 29

    (1) Spitalul va organiza contabilitatea costurilor pentru sectia de terapie intensiva, in vederea stabilirii cheltuielilor specifice serviciilor medicale aferente mentinerii in conditii fiziologice a cadavrului, din momentul declararii mortii cerebrale. Aceste deconturi vor include si cheltuielile efectuate pentru diagnosticarea mortii cerebrale. Ora decesului este considerata ora la care s-a efectuat a doua diagnosticare a mortii cerebrale.

    (2) Plata coordonatorului de transplant se va face, cu timp partial de munca, in cadrul Programului national de transplant de organe si tesuturi, din fondurile alocate pentru cheltuieli de personal.

    (3) Platile catre spitale se vor face in termen de 30 de zile din momentul facturarii de catre spital a serviciilor medicale respective.

    ART. 30

    (1) Solicitarea acceptarii prealabile, exprimata in scris in timpul vietii pentru prelevarea de tesuturi si organe in vederea transplantului, se va efectua in momentul introducerii cartii de donator.

    (2) Acordul scris privind prelevarea de organe si tesuturi se obtine dupa declararea mortii cerebrale si este explicit in privinta organelor si tesuturilor ce urmeaza a fi prelevate.

    (3) Prin persoane nerevendicate se intelege acei pacienti nerevendicati legal de nici un apartinator de gradul I, de sot/sotie sau reprezentant legal, dupa caz, pe toata durata spitalizarii, pana la declararea legala a decesului si ale caror servicii funerare intra in grija statului. De asemenea, in aceasta categorie intra si persoanele fara apartinatori aflate in unitatile de ingrijire sociala, cum sunt: camine de batrani, camine-spital etc.

    (4) Prelevarea de organe si/sau tesuturi de la cadavrele aflate in situatia mentionata la alin. (3) se face cu acordul scris al sefului de sectie sau al directorului institutiei, al unui reprezentant al Comisiei de transplant de tesuturi si organe a Ministerului Sanatatii si, dupa caz, al unui medic legist.

    ART. 31

    Comisia de transplant de tesuturi si organe a Ministerului Sanatatii va fi instiintata asupra prelevarii de organe si/sau tesuturi de la cadavru, efectuata in scopul transplantului.

    ART. 32

    Prelevarea de organe si tesuturi se face numai dupa testarea clinica si biologica, in conformitate cu criteriile evidentiate in Legea nr. 2/1998 privind prelevarea si transplantul de tesuturi si organe umane, cu modificarile ulterioare. Responsabilitatea privind calitatea acestor organe si tesuturi revine Comisiei de transplant de tesuturi si organe a Ministerului Sanatatii.

    ART. 33

    Ministerul Sanatatii va infiinta si va gestiona Registrul national de transplant.

    ART. 34

    Orice prelevare de la cadavru, in cazul decesului care face obiectul unei anchete medico-legale, se va efectua numai cu aprobarea scrisa a medicului legist.

    ART. 35

    Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentele norme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

    ANEXA 1

    -------

la norme

--------

 

                                  PROTOCOL

                        de declarare a mortii cerebrale

 

    Numele donatorului .........................., varsta ...............,

    FO nr. .............., cauza mortii cerebrale .......................,

    Debutul comei: data ............. ora .......

    Criterii de diagnosticare a mortii cerebrale:

*T*

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

 

                                                         Evaluare

                                                  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

               Examen neurologic                      I              II

                                                  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

                                       Ziua ->

                                                  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

                                       Ora ->

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

  1. Reflex pupilar fotomotor (a se folosi lumina puternica)

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

  2. Reflex cornean

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

  3. Reflex de voma

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

  4. Reflex de tuse

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

  5. Raspuns motor in aria nervilor cranieni (a se apasa

  patul unghial, santul nazo-genian si zona supraciliara)

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

  6. Reflex oculo-cefalic (deviatie conjugata a privirii

  la miscarea brusca a capului in plan orizontal si vertical)

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

  7. Reflex oculo-vestibular (deviatia conjugata a privirii cand

  se iriga conductul auditiv extern cu 50 ml apa la 4øC.

  Trebuie sa se asigure in prealabil de integritatea timpanului).

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

  8. Evaluarea respiratiei spontane:

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

  - prezenta miscarilor respiratorii spontane

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

  - testul de apnee:                                      PaCO(2)  pH   PaO(2)

       1. se preoxigeneaza pacientul timp de 10 min. ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

          cu oxigen 100%                              0'   I

                                                          ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

                                                          II

                                                     ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

       2. se realizeaza gazometria: PaCO(2) bazal     5'   I

          trebuie sa fie 36-40 mmHg                       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

                                                          II

                                                     ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

       3. se deconecteaza pacientul de la ventilator

          timp de 10 min. Se mentine sonda de oxigen  10'  I

          cu un debit de 6-12 l/min. pe sonda             ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

          endotraheala                                    II

                                                     ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

       4. se realizeaza din nou gazometria: PaCO(2)   15'  I

          trebuie sa fie minimum 60 mmHg la sfarsitul     ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

          perioadei de deconectare                        II

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

  - prezenta miscarilor respiratorii spontane

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

*ST*

    Electroencefalograma:

 

 

      A = Medic primar ATI   B = Medic primar neurolog, neurochirurg sau ATI

 

 

 

 


    ANEXA 2

    -------

la norme

---------

 

    Unitatea ..................

    Clinica/Sectia ............

 

                               Catre

              Departamentul/Sectia de anatomie patologica

 

    Va trimitem decedatul/decedata ......., in varsta de ..... ani, cu ultimul domiciliu in orasul ........., str. ....... nr. ...., judetul ......., data nasterii ....., CNP ..........., internat in clinica/sectia ......., FO nr. ....., care a decedat la data de ......, ora ...., cu diagnosticul ........................................

 

 

               Data                                Medic,

           ...............                   .................

                                            (semnatura si parafa)

 

 

    ANEXA 3

    -------

la norme

--------

 

    Localitatea .................               Adus de ............

    Unitatea sanitara ...........               Primit de ..........

                                                Data primirii ......

 

                      FISA DE INSOTIRE A MATERIALULUI BIOPTIC

 

                                     Catre

                    Departamentul/Sectia de anatomie patologica

 

    Clinica/Sectia ................ trimite material bioptic/citologic de la bolnavul .................., sex M/F, varsta ......., CNP ............, FO nr. ........

    Diagnosticul clinic ......................................................

    .........................................................................

    Piesa trimisa ...........................................................

    Examenul cerut extemporaneu/histopatologic la parafina/citologic

    Date anatomoclinice in legatura cu examenul histopatologic cerut (date clinice, terapie anterioara examenului macroscopic intraoperator al piesei prelevate):

    .........................................................................

    .........................................................................

    .........................................................................

    .........................................................................

    .........................................................................

    Rezultate histopatologice sau citopatologice anterioare

    .........................................................................

    .........................................................................

    .........................................................................

    .........................................................................

    Fixare prealabila in ................. (daca este cazul)

    Data recoltarii (operatiei) ................

 

 

                                                 Medic,

                                             ...................

                                            (semnatura si parafa)

 

 

    ANEXA 4

    -------

la norme

---------

 

                                 Domnule director,

 

    Subsemnatul/Subsemnata ................, domiciliat/domiciliata in orasul ........., str. ..... nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., judetul ........, telefon ........, posesor al actului de identitate seria ...... nr. ......, eliberat la data de ........., de catre ........, declar ca sunt/nu sunt de acord cu urmatoarele:

    1. distrugerea tesuturilor care raman dupa orientarea macroscopica a pieselor chirurgicale/biopsiilor (dupa definitivarea diagnosticului histopatologic)

 

    DA (semnatura) ............

 

    NU si in acest caz ma oblig sa distrug tesuturile ramase prin incinerare la crematoriul uman pentru a nu aduce prejudicii sanatatii publice; in plus, ma oblig sa aduc o adeverinta scrisa de la crematoriul uman in acest sens

 

 

    (semnatura) ................

 

    2. folosirea unor fragmente tisulare/organe in scop didactic (piese de muzeu), cu conditia ca aceasta situatie sa nu prejudicieze diagnosticul histopatologic si sa se pastreze secretul identitatii mele

 

    DA (semnatura) ................    NU (semnatura) ..............

 

    3. folosirea in studii medicale a produselor biologice care imi sunt recoltate

 

    DA (semnatura) ...............     NU (semnatura) ...............

 

    4. folosirea in scop didactic/stiintific a imaginilor fotografice ale tesuturilor sau organelor recoltate/examinate, cu conditia pastrarii secretului identitatii mele

 

    DA (semnatura) ...............     NU (semnatura) ...............

    Data .........................

 

 

    ANEXA 5

    -------

la norme

--------

                            Domnule director,

 

    Subsemnatul/Subsemnata ........., domiciliat/domiciliata in ......., str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. .., ap. ...., judetul ..., telefon ..., posesor al actului de identitate seria .. nr. .., eliberat la data de ...., de catre ........, in calitate de ........ al copilului meu decedat, nascut la data de ...., declar urmatoarele:

 

    - sunt de acord cu incinerarea     - nu sunt de acord cu incinerarea

    copilului meu decedat              copilului meu decedat si in acest

                                       caz ma oblig sa aduc o copie

                                       de pe adeverinta de inhumare.

 

            Semnatura                           Semnatura

         ................                     ..............

 

 

            Data .......

 

 

    ANEXA 6

    -------

la norme

--------

 

       Se aproba.       Aviz sef sectie      Aviz serviciu prosectura

       Director,

      ...........

 

 

                               Domnule director,

 

    Subsemnatul/Subsemnata ..........., domiciliat/domiciliata in orasul ....., str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judetul ......, in calitate de ......... fata de decedatul/decedata ....., va rog sa binevoiti a aproba scutirea de autopsie. Mentionez ca nu am nici un fel de obiectii asupra tratamentului si diagnosticului stabilit in clinica/sectia ...... a spitalului ........ . Imi asum intreaga responsabilitate in fata familiei privind orice revendicari ulterioare.

 

 

             Data .............                Semnatura ...........

 

 

                             Act de identitate seria .... nr. .....,

                             eliberat de ..... la data de ..........

 

                            ---------------