ORDIN nr. 373 din 10 aprilie 2006

privind infiintarea si functionarea Centrului National de Sanatate Mintala in cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti

EMITENT:     MINISTERUL SANATATII

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 2 mai 2006

 

 

    Avand in vedere prevederile art. 10 din anexa nr. 1 "Regulamentul de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate" la Hotararea Guvernului nr. 1.329/2002 privind infiintarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti,

    vazand propunerea Consiliului de administratie al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti,

    avand in vedere Referatul de aprobare al Directiei generale de asistenta medicala, salarizare si structuri sanitare nr. E.N./9.162/2006,

    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

    ministrul sanatatii emite prezentul ordin.

 

    ART. 1

    Incepand cu data prezentului ordin se infiinteaza Centrul National de Sanatate Mintala, structura fara personalitate juridica, in cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti.

    ART. 2

    Centrul National de Sanatate Mintala este for tehnic si metodologic pentru activitatile de promovare, monitorizare si evaluare din domeniul sanatatii mintale, necesare Ministerului Sanatatii pentru realizarea politicilor in domeniul sanatatii mintale.

    ART. 3

    Centrul National de Sanatate Mintala are urmatoarele atributii principale in domeniul sanatatii mintale:

    a) consultanta si asistenta tehnica in domeniul politicilor de sanatate mintala;

    b) consultanta si asistenta tehnica in dezvoltarea noilor servicii de sanatate mintala;

    c) consultanta si asistenta tehnica in formarea personalului care lucreaza in reteaua nationala de sanatate mintala;

    d) dezvoltarea de competente in organizarea si conducerea serviciilor de sanatate mintala;

    e) organizarea elaborarii si diseminarii ghidurilor de practica in domeniul sanatatii mintale;

    f) colectarea de date in domeniul sanatatii mintale;

    g) monitorizarea si evaluarea serviciilor de sanatate mintala;

    h) realizarea si intretinerea Registrului national de psihiatrie.

    ART. 4

    In vederea desfasurarii activitatii de catre Centrul National de Sanatate Mintala, se suplimenteaza statul de functii al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti cu 10 posturi.

    ART. 5

    Structura organizatorica a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti se modifica in mod corespunzator, conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 6

    (1) Finantarea Centrului National de Sanatate Mintala este asigurata prin Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti, din venituri proprii, realizate pe baza activitatilor de cercetare, analiza, evaluare si monitorizare specifice segmentului de sanatate mintala, prevazute in programele nationale de sanatate finantate din bugetul Ministerului Sanatatii.

    (2) Activitatea prevazuta la alin. (1) se realizeaza prin negociere directa, pe baza de contracte, incheiate intre Ministerul Sanatatii si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti.

    (3) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti va introduce in bugetul de venituri si cheltuieli modificarile ce decurg din infiintarea si functionarea Centrului National de Sanatate Mintala si il va supune spre avizare si aprobare, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

    (4) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti va incheia contractul de prestari de servicii cu Ministerul Sanatatii.

    (5) Obiectul contractului prevazut la alin. (4) il reprezinta activitatile de cercetare, analiza, evaluare si monitorizare pe baza propunerilor formulate de Directia generala de asistenta medicala, salarizare si structuri sanitare, in calitate de coordonator national al Programului de prevenire si control al bolilor netransmisibile, aprobate de ministrul sanatatii.

    ART. 7

    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti, Directia generala de asistenta medicala, salarizare si structuri sanitare, precum si celelalte directii de specialitate implicate din cadrul Ministerului Sanatatii vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 8

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                              Ministrul sanatatii,

                           Gheorghe Eugen Nicolaescu

 

    Bucuresti, 10 aprilie 2006.

    Nr. 373.


 

    ANEXA

    INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN SANATATE BUCURESTI

                            STRUCTURA ORGANIZATORICA

                                   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

                                   ³CONSILIUL DE ADMINISTRATIE³

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿    ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

³    Compartiment Audit       ÃÄ¿  ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ³  ³  COMITETUL DE DIRECTIE   ³

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

³ Compartiment Resurse Umane, ³ ³  ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³     Juridic, Tehnologia     ³ ÃÄÄ´   DIRECTOR GENERAL       ³- - -ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³       Informatiilor         ÃÄ´  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÙ     ³CONSILIUL ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ³                ³        ³         ³STIINTIFIC³

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³                ³        ³         ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

³   Compartiment Programe     ÃÄ´                ³        ³

³       de Dezvoltare         ³ ³                ³        ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ³                ³        ³

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³                ³        ³

³  Compartiment de Marketing, ³ ³                ³        ³

³ Diseminare a Informatiilor, ÃÄÙ                ³        ³

³Relatii Publice si Mass-Media³                  ³        ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                  ³        ³

                                                 ³        ³

             ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

  ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿  ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄ¿ ³ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

  ³   DIRECTOR DE DEZVOLTARE   Ã--´ DIRECTOR STIINTIFIC ³ ³³ DIRECTOR ECONOMIC ³

  ÀÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÙ  ÀÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÙ ³ÀÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÙ

       |  ³        | ³    | ³            ³        ³       ³       ³       ³

       |  ³        | ³    | ³            ³        ³       ³       ³       ³

 ÚÄÄÄÄÄÁÄÄÁÄÄÄÄ¿   | ³    | ³            ³        ³       ³       ³       ³

 ³ Centrul DRG ³   | ³    | ³            ³        ³       ³       ³       ³

 ÀÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÙ   | ³    | ³            ³        ³       ³       ³       ³

    ³       ³      | ³    | ³            ³        ³       ³       ³       ³

  ÚÄÁÄ¿   ÚÄÁÄ¿  ÚÄÁÄÁÄ¿ÚÄÁÄÁÄ¿        ÚÄÁÄ¿    ÚÄÁÄ¿   ÚÄÁÄ¿   ÚÄÁÄ¿   ÚÄÁÄ¿

  ³ A ³   ³ B ³  ³  C  ³³  D  ³        ³ E ³    ³ F ³   ³ G ³   ³ H ³   ³ I ³

  ÀÄÄÄÙ   ÀÄÄÄÙ  ÀÄÄÄÄÄÙÀÄÄÄÄÄÙ        ÀÄÄÄÙ    ÀÄÄÄÙ   ÀÄÄÄÙ   ÀÄÄÄÙ   ÀÄÄÄÙ

 

   

LEGENDA:

    A = Compartimentul de Analiza a Serviciilor de Sanatate

    B = Compartimentul de Dezvoltare a Grupelor de Diagnostice

    C = Centrul National de Promovarea Sanatatii si Programe

    D = Compartimentul de Formare si Consultanta in Managementul Serviciilor

        de Sanatate

    E = Centrul de Informare si Documentare

    F = Compartimentul de

    G = Centrul National de Sanatate Mintala

    H = Serviciul Financiar - Contabilitate

    I = Serviciul Administrativ