ORDIN nr. 375 din 10 aprilie 2006

privind infiintarea, organizarea si functionarea centrelor de sanatate mintala

EMITENT:     MINISTERUL SANATATII

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 2 mai 2006

 

 

 

    Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale de asistenta medicala, structuri sanitare si salarizare nr. E.N. 9.164/2006,

    avand in vedere prevederile art. 22 din Legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002, cu completarile ulterioare,

    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

    ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

 

    ART. 1

    (1) Incepand cu data prezentului ordin laboratoarele de sanatate mintala se reorganizeaza in centre de sanatate mintala.

    (2) Alte centre de sanatate mintala, altele decat cele infiintate prin reorganizarea laboratoarelor de sanatate mintala, se infiinteaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

    (3) Dotarea si personalul laboratoarelor de sanatate mintala se preiau de catre centrele de sanatate mintala.

    (4) Centrele de sanatate mintala sunt unitati sanitare publice, fara personalitate juridica, organizate in cadrul unitatilor sanitare cu paturi.

    ART. 2

    Centrul de sanatate mintala este organizat distinct pentru adulti si copii, in aceeasi cladire sau in cladiri separate, deservind un sector psihiatric pentru adulti cuprinzand intre 100.000 si 150.000 de locuitori si un sector psihiatric pentru copii cuprinzand intre 200.000 si 400.000 de locuitori.

    ART. 3

    Centrele de sanatate mintala asigura ingrijirea in comunitate a persoanelor cu tulburari psihice.

    ART. 4

    Accesul la serviciile acordate in centrele de sanatate mintala se face direct sau cu trimitere de la medicii de familie, alti medici specialisti sau unitati de asistenta sociala.

    ART. 5

    Centrele de sanatate mintala au urmatoarele atributii:

    a) evaluarea persoanelor care se adreseaza direct centrelor de sanatate mintala;

    b) depistarea activa si precoce a tulburarilor mintale si instituirea masurilor corespunzatoare in vederea tratarii lor si prevenirii unor evolutii nefavorabile;

    c) furnizarea interventiilor in criza pentru prevenirea dezvoltarii episoadelor acute de boala si deteriorarea celor preexistente;

    d) asigurarea asistentei medicale curative, inclusiv pacientilor incadrati la art. 113 din Codul penal;

    e) asigurarea serviciilor de reabilitare psihosociala;

    f) asigurarea serviciilor de psihoterapie;

    g) asigurarea serviciilor de terapie ocupationala pentru reinsertia sociala a pacientilor cu tulburari psihotice;

    h) asigurarea asistentei la domiciliu, atunci cand este necesar;

    i) evaluarea pacientilor cu tulburari mintale in vederea orientarii catre locuinte temporare sau protejate, ateliere protejate, comisii de expertiza a capacitatii de munca, unitati de ajutor social, invatamant si alte unitati sanitare;

    j) indrumarea metodologica a medicilor de familie din sectorul psihiatric in acordarea de ingrijiri de sanatate mintala in baza unor protocoale de colaborare;

    k) intocmirea evidentei pacientilor cu tulburari mintale in vederea elaborarii Registrului national de sanatate mintala;

    l) evaluarea mediului de viata al pacientului;

    m) depistarea precoce a tulburarilor specifice de dezvoltare si a disfunctionalitatilor psihopatologice la copil si adolescent;

    n) monitorizarea in teritoriu a tulburarilor psihice in perioada copilariei si adolescentei;

    o) monitorizarea familiilor la risc;

    p) asigurarea serviciilor de psihopedagogie diferentiata pentru reintegrarea scolara a copiilor;

    q) monitorizarea populatiei scolare prin servicii de legatura cu scoala (medicul scolar si psihologul scolar);

    r) asigurarea serviciilor specializate pentru copii.

    ART. 6

    Centrele de sanatate mintala asigura urmatoarele servicii:

    a) servicii psihiatrice ambulatorii;

    b) servicii de asistenta mobila, pentru pacientii dificil de tratat sau care refuza sa frecventeze structurile medicale, dar care accepta tratamentul sau pentru acoperirea unor nevoi psihosociale variate, care necesita deplasarea unor membri ai echipei terapeutice;

    c) servicii psihiatrice de zi: terapie ocupationala, psihoterapie individuala si de grup, precum si programe specializate de reabilitare. Aceste servicii sunt furnizate pacientilor internati in stationarul de zi si sunt limitate in timp la maximum doua luni, dupa care pacientii sunt trimisi serviciilor de reabilitare sau de asistenta primara;

    d) servicii de reabilitare: programe de terapie ocupationala, programe de reabilitare vocationala, programe de petrecere a timpului liber, programe de psihoeducatie, dupa caz, in functie de specificitatile locale;

    e) servicii de interventie in criza;

    f) servicii de ingrijiri la domiciliu.

    ART. 7

    (1) Numarul minim de posturi in cadrul centrelor de sanatate mintala cuprinde:

    a) 1 post de medic in specialitatea psihiatrie;

    b) 3 posturi de asistente de psihiatrie;

    c) un post de psiholog;

    d) un post de asistent social;

    e) un post de instructor de ergoterapie.

    (2) In cadrul centrului de sanatate mintala isi pot desfasura activitatea si alte categorii de personal, in conditiile legii.

    ART. 8

    Structura si dotarea minima ale unui centru de sanatate mintala sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 9

    (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al centrului de sanatate mintala se elaboreaza, se aproba si se executa de catre structurile de conducere si de executie ale acestuia.

    (2) Fila de buget se intocmeste de centrul de sanatate mintala, cu respectarea prevederilor legale, si este parte integranta a bugetului spitalului.

    ART. 10

    Directiile implicate din Ministerul Sanatatii, directiile de sanatate publica, precum si unitatile sanitare implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 11

    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga dispozitiile referitoare la laboratoarele de sanatate mintala din Ordinul ministrului sanatatii nr. 86/1974 privind aprobarea planului de masuri pe anii 1974-1975 si 1975-1980 privind apararea si promovarea sanatatii mintale a populatiei.

    ART. 12

    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

                              Ministrul sanatatii,

                           Gheorghe Eugen Nicolaescu

 

    Bucuresti, 10 aprilie 2006.

    Nr. 375.

 

 

    ANEXA

 

                                   STRUCTURA

             si dotarea minima pentru un centru de sanatate mintala

 

    a) Structura minima:

     4 cabinete

     o sala destinata psihoterapiei de grup (pentru 6-8 persoane)

     un hol de primire

     o sala de activitati de reabilitare (pentru 8-10 persoane)

     doua grupuri sanitare

     mobilier adecvat

    b) Dotarea minima:

     un calculator (cu DVDrom) cu licente pentru soft

     conexiune Internet

     o imprimanta

     un copiator

     un televizor

     5 table de scris

     un avizier

     un fax

     5 telefoane

     o minicentrala telefonica

     o centrala termica (daca este cazul)

 

                               ----------