Navigate Up
Sign In
Skip Navigation LinksPortal

Achizitii publice

Home
  
  
  
  
HOTARARE_nr1660.htmHOTARARE nr.1660 din 22.11.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice
  
7/10/2012 3:13 PM
HOTARARE_nr925_2006.htmHOTARARE nr. 925 din 19 iulie 2006 (actualizata) pentru aprobarea normelor din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
  
7/10/2012 3:13 PM
NORME_22noi2006.htmNORME din 22 noiembrie 2006 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice
  
7/10/2012 3:13 PM
ORDONANTA_DE_URGENTA_nr34_2006.htmORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 19 aprilie 2006 (actualizata) privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
  
7/10/2012 3:14 PM