Navigate Up
Sign In
Skip Navigation LinksPortal

Evaluarea si acreditarea spitalelor

Home
  
  
  
  
1210.pdfOrdinul Ministerului Sanatatii nr. 1210
  
7/10/2012 3:39 PM
1211.pdfOrdinul Ministerului Sanatatii nr. 1211
  
7/10/2012 3:39 PM
norme_dializa.docNORME METODOLOGICE DE EVALUARE A UNITATILOR DE DIALIZA PUBLICE SI PRIVATE
  
7/10/2012 3:40 PM
norme_dispozitive.docNORME METODOLOGICE DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERARII UNOR DEFICIENTE ORGANICE SAU FUNCTIONALE
  
7/10/2012 3:40 PM
norme_farmacii.docNORME METODOLOGICE DE EVALUARE A FARMACIILOR
  
7/10/2012 3:40 PM
norme_ingrijiri.docNORME METODOLOGICE DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU
  
7/10/2012 3:41 PM
norme_laborator.docNORME METODOLOGICE DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE PARACLINICE - ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR
  
7/10/2012 3:41 PM
norme_mf_sp_amb.docNORME METODOLOGICE DE EVALUARE A CABINETELOR MEDICALE DE MEDICINA DE FAMILIE, CABINETELOR MEDICALE DE SPECIALITATE, CENTRELOR MEDICALE, CENTRELOR DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT SI CENTRELOR DE SANATATE
  
7/10/2012 3:42 PM
norme_radiologie.docNORME METODOLOGICE DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE INVESTIGATII MEDICALE PARACLINICE - RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
  
7/10/2012 3:42 PM
norme_spital_final.docNORME METODOLOGICE DE EVALUARE A SPITALELOR
  
7/10/2012 3:42 PM
norme_stoma.docNORME METODOLOGICE DE EVALUARE A CABINETELOR DE MEDICINA DENTARA
  
7/10/2012 3:43 PM
norme_urgenta.docNORME METODOLOGICE DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE ASISTENTA MEDICALA DE URGENTA PRESPITALICEASCA SI TRANSPORT SANITAR
  
7/10/2012 3:43 PM
reg_CNESAS.docREGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL COMISIEI NATIONALE DE EVALUARE IN SISTEMUL DE ASIGURARI DE SANATATE
  
7/10/2012 3:44 PM
reg_com_cab.docREGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIILOR DE EVALUARE A CABINETELOR MEDICALE DE MEDICINA DE FAMILIE, CABINETELOR MEDICALE DE SPECIALITATE, CENTRELOR MEDICALE, CENTRELOR DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT SI CENTRELOR DE SANATATE DE LA NIVELUL CASELOR..
  
7/10/2012 3:45 PM
reg_com_farm.docREGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIILOR DE EVALUARE A FARMACIILOR DE LA NIVELUL CASELOR DE ASIGURARI DE SANATATE
  
7/10/2012 3:45 PM
reg_com_ingrijiri.docREGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIILOR DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE INGRIJIRI LA DOMICILIU DE LA NIVELUL CASELOR DE ASIGURARI DE SANATATE
  
7/10/2012 3:45 PM
reg_com_lab.docREGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIILOR DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE PARACLINICE - ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR DE LA NIVELUL CASELOR DE ASIGURARI DE SANATATE
  
7/10/2012 3:46 PM
reg_com_radio.docREGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIILOR DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE INVESTIGATII MEDICALE PARACLINICE - RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA DE LA NIVELUL CASELOR DE ASIGURARI DE SANATATE
  
7/10/2012 3:46 PM
reg_com_spital.docREGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIILOR DE EVALUARE A SPITALELOR DE LA NIVELUL CASELOR DE ASIGURARI DE SANATATE
  
7/10/2012 3:47 PM
reg_com_stoma.docREGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIILOR DE EVALUARE A CABINETELOR DE MEDICINA DENTARA DE LA NIVELUL CASELOR DE ASIGURARI DE SANATATE
  
7/10/2012 3:47 PM
reg_dializa.docREGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SUBCOMISIEI NATIONALE DE EVALUARE A UNITATILOR DE DIALIZA PUBLICE SI PRIVATE
  
7/10/2012 3:48 PM
reg_dispozitive.docREGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SUBCOMISIEI NATIONALE DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE
  
7/10/2012 3:48 PM
reg_subcom_cab.docREGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SUBCOMISIEI NATIONALE DE EVALUARE A CABINETELOR MEDICALE DE MEDICINA DE FAMILIE, CABINETELOR MEDICALE DE SPECIALITATE, CENTRELOR MEDICALE, CENTRELOR DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT SI CENTRELOR DE SANATATE
  
7/10/2012 3:49 PM
reg_subcom_farm.docREGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SUBCOMISIEI NATIONALE DE EVALUARE A FARMACIILOR
  
7/10/2012 3:49 PM
reg_subcom_ingrijiri.docREGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SUBCOMISIEI NATIONALE DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE INGRIJIRI LA DOMICILIU
  
7/10/2012 3:50 PM
reg_subcom_lab.docREGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SUBCOMISIEI NATIONALE DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE PARACLINICE-ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR
  
7/10/2012 3:50 PM
reg_subcom_radio.docREGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SUBCOMISIEI NATIONALE DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE INVESTIGATII MEDICALE PARACLINICE - RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
  
7/10/2012 3:50 PM
reg_subcom_spital.docREGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SUBCOMISIEI NATIONALE DE EVALUARE A SPITALELOR
  
7/10/2012 3:51 PM
reg_subcom_stoma.docREGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SUBCOMISIEI NATIONALE DE EVALUARE A CABINETELOR DE MEDICINA DENTARA
  
7/10/2012 3:51 PM
reg_urgenta.docREGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SUBCOMISIEI NATIONALE DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE ASISTENTA MEDICALA DE URGENTA PRESPITALICEASCA SI TRANSPORT SANITAR
  
7/10/2012 3:52 PM
1 - 30Next