Navigate Up
Sign In
Skip Navigation LinksPortal

Informatii Generale

Home

Prezentare generala

 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, spital clasificat Categoria I,  este una dintre cele mai mari unităţi sanitare cu paturi din România şi are atribuţii de „spital regional de urgenţă I A”.
Spitalul are 1.777 paturi în aproape toate specialităţile medico-chirurgicale, peste 3.000 de angajaţi şi funcţionează în regim pavilionar, într-un număr de peste 33 clădiri distincte, situate la distanţe între 30 m şi 5 km faţă de clădirea centrală.
 
Activitatea din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca este structurată pe trei segmente: asistenţă medicală, învăţământ medical universitar şi postuniversitar şi cercetare ştiinţifică medicală.

Serviciile de spitalizare continuă şi de zi sunt oferite în 42 secţii şi compartimente clinice în aproape toate specialităţile medico-chirurgicale (Anestezie-Terapie Intensivă, Cardiologie, Cardiologie Intervenţională Chirurgie generală, Chirurgie orală şi maxilo-facială, Chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă, Chirurgie vasculară, Dermatovenerologie, Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, Endocrinologie, Gastroenterologie, Medicină Internă, Medicina Muncii, Nefrologie, Neonatologie, Neurochirurgie, Neurologie, Obstetrică-Ginecologie, Oftalmologie, Oncologie, ORL, Ortopedie-Traumatologie, Psihiatrie, Reumatologie).
În structura spitalului funcţionează laboratoare de analize medicale, radiologie-imagistică medicală (cu servicii de radiologie convenţională, ecografie, computer tomografie şi rezonanţă magnetică), anatomie patologică, medicină nucleară, angiografie şi cateterism cardiac, explorări funcţionale neinvazive, genetică medicală, imunologie şi alergologie, recuperare, medicină fizică şi balneologie. În structura spitalului funcţionează singura Unitate de Primire Urgenţe adulţi din municipiu, care asigură asistenţa medicală de urgenţă pentru pacienţii critici din toată regiunea de Nord-Vest (politraumatisme, arsuri, urgenţe majore medico-chirurgicale).
În structura spitalului funcţionează un Ambulatoriu Integrat de specialitate şi cabinete de specialitate în toate specialităţile corespunzătoare secţiilor clinice, pentru asigurarea asistenţei medicale a pacienţilor ambulatori şi un Centru de Sănătate Mintală care acordă asistenţă de specialitate psihiatrică în regim ambulatoriu şi de staţionar de zi pentru pacienţi cu afecţiuni psihice.
Asistenţa de specialitate de medicină dentară oferă servicii moderne profilactice şi curative prin cabinetele Ambulatoriului de stomatologie şi Laboratorul de radiologie dentară.
În spital îşi desfăşoară activitatea cadre medicale cu cea mai înaltă pregătire profesională (medici cadre didactice ale Universităţii de Medicină şi Farmacie Cluj-Napoca cu activitate integrată clinic şi medici din reţeaua Ministerului Sănătăţii), cu recunoaştere naţională şi internaţională a activităţii clinice, de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală şi cu preocupări de dezvoltare continuă a acesteia.

 

 Între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca şi Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca există o relaţie de colaborare deosebită, care îşi are rădăcinile în istoria vieţii medicale clujene.
 
Activitatea de cercetare ştiinţifică medicală reprezintă cel de-al treilea segment de activitate principal al unităţii şi cunoaşte o dezvoltare remarcabilă în ultimii ani. Spitalul derulează trei proiecte finanţate din fonduri structurale, un proiect de  cercetare internaţionaş FP7, un proiect de cercetare postdoctorală şi este partener în proiecte de cercetare naţionale, în domenii diferite de interes (clinice, genetice, imagistice, informatice), precum şi în numeroase studii clinice internaţionale în domeniul medicamentului.
 
În realizarea obiectivelor sale, spitalul este susţinut în mod constant şi substanţial de autorităţile publice locale, Consiliul Judeţean Cluj şi Consiliul Local al Municipiului Cluj, care sprijină financiar unitatea prin alocarea de resurse pentru reabilitarea infrastructurii clădirilor spitalului, element de importanţă deosebită atât pentru pacient, cât şi pentru personalul unităţii şi pentru instituţie.
 
Ca beneficiari ai serviciilor oferite de unitate putem considera întreaga populaţie a judeţului Cluj şi a judeţelor învecinate, prin serviciile de asistenţă medicală de urgenţă, preventive şi curative oferite. Nu în ultimul rand, între beneficiarii serviciilor oferite de unitate se numără studenţii la medicină, precum şi întreg personalul de specialitate medico-sanitar care urmează cursuri de perfecţionare postuniversitară.
 
În strategia de dezvoltare a unităţii sunt cuprinse toate cele trei domenii principale de activitate, precum şi dezvoltarea unui management organizaţional eficient, cu accent pe creşterea accesibilităţii la servicii, creşterea calităţii actului medical, îmbunătăţirea comunicării, creşterea gradului de satisfacţie a pacientului şi corelarea cererii şi nevoilor de servicii ale populaţiei cu oferta de servicii a spitalului, în scopul realizării misiunii spitalului, care poate fi sintetizată astfel:
 
1. Satisfacerea nevoilor pacienţilor, prin furnizarea de servicii medicale cu respectarea unor principii de bază: calitate, controlul costurilor, satisfacţia pacientului şi a personalului, acces la servicii
2. Asigurarea cadrului instituţional pentru realizarea progresului în cunoaşterea medicală
           
Viziunea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca este: “Spre excelenţă, prin competenţă, profesionalism şi dedicaţie, în interesul omului”
 
Valorile promovate de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca :
 
1. Universalitate: toţi membrii comunităţii au acces la serviciile esenţiale de sănătate, cu costuri rezonabile
2. Servicii medicale de calitate constant superioară
3. Servicii medicale cu costuri eficiente, bazate pe nevoi şi rezultate
4. Respect pentru demnitatea personală (pacient şi personal)
5. Sistem solid de colectare a datelor, bază de date completă, integrată, utilizată în planificarea strategică raţională şi luarea de decizii
6. Model integrat de furnizare de servicii de sănătate
7. Accent pe strategii de perspectivă privind asistenţa medicală, învăţământul medical şi cercetarea ştiinţifică medicală