Navigate Up
Sign In
Skip Navigation LinksPortal

Legislația în vigoare

Home
 

  Ordine, legi și hotărâri

 
  
  
  
HOTARARE_nr1169_25noiembrie2011.docHOTARARE nr.1169 din 25 noiembrie 2011 pentru modificarea Hotararii nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
  
HOTARARE_nr1388_28decembrie2010.docHOTARAREA nr.1388 din 28.12.2010 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012
  
HOTARARE_nr1389_28decembrie2010.docHOTARAREA nr.1389 din 28.12.2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012 (actualizata pana la 1 iunie 2011)
  
Hotarare_nr286martie2011.docHOTARARE nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
  
Hotarare_nr857aug2011.docHOTARARE nr.857 din 24 august 2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice
  
LEGE_ nr296_15mai2002.docLEGEA nr. 296 din 15 mai 2002 privind acordarea asistentei medicale in Romania cetatenilor straini
  
LEGE_nr319_2006.htmPERSONAL - LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca
  
LEGE_nr571.htmLegea nr.571 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii
  
LEGE_nr629.htmLegea nr.629 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
  
LEGE_nr95-23iul2010.docLEGEA NR. 95 PRIVIND REFORMA IN DOMENIUL SANATATII - actualizata pana la data de 23 iulie 2010
  
1 - 10Next
 

 Regulamente și ordonanțe

 
  
  
  
ORDONANTA_DE_URGENTA_nr96.htmOrdonanta de urgenta nr.96 privind protectia maternitatii la locurile de munca
  
Ordonanta_nr18aug2011.docORDONANTA nr.18 din 24 august 2011 pentru stabilirea masurilor privind verificarea si controlul unitatilor sanitare cu paturi
  
ORDONANTA_nr70.htmOrdonanta nr.70 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local
  
Regulament_ATI.docREGULAMENT din 24 noiembrie 2009 de organizare si functionare a sectiilor si compartimentelor de anestezie si terapie intensiva
  
 

 Concedii medicale

 
  
  
  
ORDIN_nr233_14martie2006.docOrdin nr.233 din 14 martie 2006 - model unic al certificatului de concediu medical si instructiuni de completare
  
ordin_nr430_11052010.docOrdin nr.430 din 11 mai 2010 pentru modificarea si completarea normelor Ordonantei de urgenta nr.158 din 2005
  
ORDIN_nr60_2006.docOrdin nr.60 din 27 ianuarie 2006 (actualizate pana la 12 mai 2010) pentru aprobarea normelor Ordonantei de urgenta nr.158 din 2005
  
oug_nr158_17112005.docOrdonanta de Urgenta nr.158 din 17 noiembrie 2005 (actualizata pana la 30 decembrie 2010)