Navigate Up
Sign In
Skip Navigation LinksPortal

Proceduri - program control managerial

Home

Decizie pentru aprobarea Programului de dezvoltare a 
sistemului de control managerial 

Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj din anul 2011 

Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj din anul 2009 

Legislație specifică:

Ordin nr. 1649 din 17 februarie 2011 pentru modificarea Ordinului MFP nr. 946/2005 privind Codul controlului intern/managerial

Ordin nr. 946 din 4 iulie 2005 (republicat) pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial