Navigate Up
Sign In
Skip Navigation LinksPortal

Home
  
  
  
  
DECIZIE_nr6_iunie07.docDECIZIE nr. 6 din 16 iunie 2007 privind radiologia in specialitatea dentara
  
7/10/2012 3:20 PM
DECIZIE_nr6_sept05.docDECIZIE nr. 6 din 24 septembrie 2005 privind exercitarea profesiei de catre medicii dentisti care au implinit varsta de pensionare
  
7/10/2012 3:31 PM
HOTARARE_nr451_2004.htmNORME METODOLOGICE din 1 aprilie 2004 de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului
  
7/10/2012 3:34 PM
HOTARARE_nr530_mai07.docHOTARARE nr. 530 din 30 mai 2007 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificarilor profesionale pentru care se asigura pregatirea prin invatamantul preuniversitar, precum si durata de scolarizare
  
7/10/2012 3:21 PM
HOTARARE_nr844_iulie02.docHOTARARE nr. 844 din 31 iulie 2002 privind aprobarea nomenclatoarelor ocupatiilor, meseriilor si specializarilor pentru care se asigura pregatirea profesionala prin invatamantul preuniversitar, precum si durata de scolarizare
  
7/10/2012 3:35 PM
LEGE_nr104_2003.htmLEGE nr. 104 din 27 martie 2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului
  
7/10/2012 3:34 PM
LEGE_nr195_aprilie01.docLEGE nr. 195 din 20 aprilie 2001 (*actualizata*) voluntariatului
  
7/10/2012 3:36 PM
LEGE_nr282_oct05.docLEGE nr. 282 din 5 octombrie 2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice
  
7/10/2012 3:31 PM
LEGE_nr346_2002.htm LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (actualizata) privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
  
7/10/2012 3:35 PM
Legea_nr98_1994.docLEGE nr. 98 din 10 noiembrie 1994 (*actualizata*) privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica
  
7/10/2012 3:37 PM
NORME_27_iunie_2007.docNorme din 27 iunie 2007 privind standardele si specificatiile referitoare la sistemul de calitate pentru institutiile medicale care desfasoara activitati in domeniul transfuziei sanguine
  
7/10/2012 3:20 PM
NORME_9_oct_2006_1.docNorme din 9 octombrie 2006 privind colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distributia si t ransportul sangelui si componentelor sanguine umane
  
7/10/2012 3:24 PM
NORME_9_oct_2006_2.docNorme 9 octombrie 2006 privind organizarea sistemului de hemovigilenta
  
7/10/2012 3:25 PM
ORDIN_nr1132_iunie07.docORDIN nr. 1.132 din 27 iunie 2007 pentru aprobarea Normelor privind standardele si specificatiile referitoare la sistemul de calitate pentru institutiile medicale care desfasoara activitati in domeniul transfuziei sanguine
  
7/10/2012 3:19 PM
ORDIN_nr1167_iulie07.docORDIN nr. 1.167 din 2 iulie 2007 privind completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.228/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilenta, de asigurare a trasabilitatii, precum si a regulamentului privind ...
  
7/10/2012 3:19 PM
ORDIN_nr1214_oct06.docORDIN nr. 1214 din 5 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind formarea profesionala adecvata a personalului implicat in stabilirea admiterii la donarea, colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distributia si administrarea de sange...
  
7/10/2012 3:26 PM
ORDIN_nr1224_oct06.docORDIN nr. 1.224 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unitatilor de transfuzie sanguina din spitale
  
7/10/2012 3:22 PM
ORDIN_nr1225_oct06.docORDIN nr. 1.225 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea Institutului National de Transfuzie Sanguina, a centrelor de transfuzie sanguina regionale, judetene si al municipiului Bucuresti, precum si a unitatilor de transfuzie ...
  
7/10/2012 3:22 PM
ORDIN_nr1226_oct06.docORDIN nr. 1.226 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distributia si transportul sangelui si componentelor sanguine umane
  
7/10/2012 3:23 PM
ORDIN_nr1227_oct06.docORDIN nr. 1.227 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind transfuzia autologa
  
7/10/2012 3:23 PM
ORDIN_nr1228_oct06.docORDIN nr. 1.228 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilenta, de asigurare a trasabilitatii, precum si a Regulamentului privind sistemul de inregistrare si raportare in cazul aparitiei de incidente si ...
  
7/10/2012 3:24 PM
ORDIN_nr1237_iulie07.docORDIN nr. 1.237 din 10 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului national al componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutica
  
7/10/2012 3:17 PM
ORDIN_nr1515_iulie07.docORDIN nr. 1.515 din 13 iulie 2007 pentru aprobarea Metodologiei in baza careia se realizeaza colaborarea dintre spitale si institutiile de invatamant superior medical, respectiv unitatile de invatamant medical
  
7/10/2012 3:17 PM
ORDIN_nr1649feb2011.docORDIN nr. 1649 din 17 februarie 2011 pentru modificarea Ordinului MFP nr. 946/2005 privind Codul controlului intern/managerial
  
7/10/2012 3:17 PM
ORDIN_nr1753_noi04.docORDIN nr. 1753 din 22 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv
  
7/10/2012 3:32 PM
ORDIN_nr261_feb07.docORDIN nr. 261 din 6 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
  
7/10/2012 3:21 PM
ORDIN_nr450_2006.htmORDIN nr. 450 din 6 iunie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare
  
7/10/2012 3:29 PM
ORDIN_nr60_2006.htmORDIN nr. 60 din 27 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
  
7/10/2012 3:30 PM
ORDIN_nr904_2006.htmORDIN nr. 904 din 25 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor referitoare la implementarea regulilor de buna practica in desfasurarea studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman
  
7/10/2012 3:28 PM
ORDIN_nr906_2006.htmORDIN nr. 906 din 25 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor si protocoalelor analitice, farmacotoxicologice si clinice referitoare la testarea medicamentelor
  
7/10/2012 3:28 PM
1 - 30Next